Đấu giá Cao Su thanh lý tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Cao Su thanh lý tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

1/ Gói đấu số 01: Tổng diện tích 112,38 ha cây Cao Su thanh lý.

Giá khởi điểm gói đấu số 01: 15.390.723.360 đồng (Mười lăm tỷ, ba trăm chín mươi triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi đồng).

- Vị trí:

+ Lô 35C, 55, 63 - Nông trường 1 tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 29 - Nông trường 3 tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 96, 96B, 97 - Nông trường 4 tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 89, 89B, 91, 91B - Nông trường 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 47 - Nông trường Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

2/ Gói đấu số 02: Tổng diện tích 109,09 ha cây Cao Su thanh lý

Giá khởi điểm gói đấu số 02: 16.077.002.012 đồng (Mười sáu tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm lẻ hai ngàn, không trăm mười hai đồng).

- Vị trí:

+ Lô 63 - Nông trường 2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 95 - Nông trường 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 41, 49, 52, 62 - Nông trường 8 tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô B41, B65 - Nông trường Phú Riềng Đỏ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 36 - Nông trường Minh Hưng tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Thời gian phát hành hồ sơ, quy chế bán đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ, ngày 17/02/2017 đến 16 giờ, ngày 27/02/2017.

- Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Địa chỉ: xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

- Thời gian xem tài sản: Ngày 24/02/2017 đến 26/02/2017 tại các lô cao su thanh lý bán đấu giá của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ, ngày 01/3/2017.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường tầng trệt - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 0651.3860.216 hoặc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ĐT: 06513.777.970

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Giấy phép kinh doanh phô tô (Nếu là tổ chức);

3/ Phí tham gia đấu giá : 500.000đ/gói/hồ sơ;

4/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá - 15% giá khởi điểm của từng gói tài sản;

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887622

Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản ; đăng tải trên Website Sở Tư Pháp:http://stpbinhphuoc.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Bình Phước:http://binhphuoc.gov.vn; Website Cục quản lý Công sản:http://taisancong.vn; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; Nông trường 1; Nông trường 3; Nông trường 4; Nông trường 6; Nông trường Nghĩa Trung; Nông trường 2; Nông trường 8; Nông trường Phú Riềng Đỏ, Nông trường Minh Hưng và đăng Báo Bình Phước 02 kỳ: ngày 16/02/2017 và 20/02/2017.