Đấu giá Cao su thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 316,40 ha cây Cao su thanh lý (117.552 cây). Chi tiết tài sản tại bảng tổng hợp cây Cao su thanh lý đấu giá – Tái canh đợt 3/2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

 Giá khởi điểm: 67.482.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu đồng).

Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); đồng thời, người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp cành nhánh để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản. Giá trên không bao gồm chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây bình quân: 3.000.000 đồng/ ha.

 Thời gian bán hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/3/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/3/2018 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

 Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 13.496.400.000 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng).

 Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 13/3/2018.

 Thời gian nhận phiếu đặt giá: Từ lúc 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút, ngày 13/3/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.