Đấu giá canô công vụ tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đà Nẵng thông bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng - 04 Đức Lợi 3, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: 01 Canô công vụ CVĐN-01, công suất máy 255HP, sản xuất năm 2002 tại Việt Nam. Giá khởi điểm tài sản: 330.000.000 đồng (Ba trăm, ba mươi triệu đồng) (Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng - 04 Đức Lợi 3, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 66.000.000 đồng;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 20/8/2018, địa điểm xem tài sản tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng - 04 Đức Lợi 3, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 20/8/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 20/8/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến 10 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2018.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 23/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.