Đấu giá Căn hộ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

(BĐT) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Căn hộ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

1. Tài sản bán đấu giá: Căn hộ số 26.8 tầng 27, Tòa nhà Topaz 2, Khu chung cư cao tầng Saigon Pearl, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giá khởi điểm là: 4.004.081.000  đồng (Bốn tỷ không trăm lẻ bốn triệu không trăm tám mươi mốt ngàn đồng).

- Giá trị này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng của các bên theo qui định của pháp luật.

- Nguồn gốc TSĐG: Là tài sản của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần.

Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia chào giá phải nộp khoản tiền đặt trước là 200.200.000 đồng (Hai trăm triệu hai trăm ngàn đồng) tương đương với khoảng 5% (bằng chữ: năm phần trăm) giá khởi điểm.

2. Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá (hồ sơ phát miễn phí): Từ 09h00, ngày 10/2/2017 đến 14 giờ 00, phút ngày 10/3/2017 (giờ hành chính) tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ ngày 10/2/2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 10/3/2017 tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/2/2017 đến 10 giờ 00 phút, ngày 10/3/2017 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/2/2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 10/3/2017 bằng chuyển khoản theo thông tin cụ thể như sau:

 Chủ tài khoản: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần.

 Tài khoản số: 007.100.1317724 (VND).

 Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM.

 Nội dung: Đặt trước chào giá mua căn hộ 26.8 Tòa nhà Topaz 2, Saigon Pearl.

6. Thời gian, địa điểm mở chào giá: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 10/3/2017 tại Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP kính mời đại diện của các khách hàng nộp hồ sơ chào giá tới tham dự Lễ mở chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP.

Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 3 8256 258; Fax: (84-8) 3 8256 269.

Tổ Công tác chuyển nhượng căn hộ số 26.8, tầng 27, tòa nhà Topaz 2, Khu chung cư cao tầng Saigon Pearl, 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Ông Đặng Vũ Thường, ĐTDĐ: 01264729099, Email: dvthuong@pvfcco.com.vn.

- Hoặc ông Nguyễn Vũ Trường, ĐTDĐ: 0917866885, Email: nvtruong@pvfcco.com.vn.