Đấu giá các tổ máy diesel tại Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC) ủy quyền như sau: