Đấu giá các Ki ốt tại Chợ Quảng Trị

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ và bán đấu giá tài sản Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Bán đấu giá các Ki ốt tại Chợ Quảng Trị

  - Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Miền Trung

Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị

- Người có tài sản: Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị

   Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tri Phương, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 28/6/2018 tại hội trường Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá, Giá khởi điểm:

1. Ki Ốt số 1b (Nằm ở vị trí mặt tiền Chợ Quảng Trị, liền kề với cổng chính của chợ), diện tích đất: 9,88 m2; diện tích được giao khi cấp giấy chứng nhận lô quầy 9 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại dịch vụ; Giá khởi điểm: 2.200.000.000đ(Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn) .

2. Ki Ốt số 1c (Nằm ở vị trí mặt tiền Chợ Quảng Trị, liền kề với cổng phụ của chợ, phía phố Thành Công), diện tích đất: 9,75 m2; diện tích được giao khi cấp giấy chứng nhận lô quầy 9 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại dịch vụ; Giá khởi điểm: 1.000.000.000đ ( Một tỷ đồng chẵn) .

3. Ki Ốt số 4a17 (Nằm ở vị trí mặt tiền lối vào cổng phụ của chợ, phía phố Hữu Nghị) diện tích đất: 10,14 m2; diện tích được giao khi cấp giấy chứng nhận lô quầy 9 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại dịch vụ; Giá khởi điểm: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) .

4. Ki Ốt số 4a19 (Nằm ở vị trí mặt tiền lối vào cổng phụ của chợ, phía phố Hữu Nghị) diện tích đất: 9,7 m2; diện tích được giao khi cấp giấy chứng nhận lô quầy 9 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại dịch vụ; Giá khởi điểm: 500.000.000đ(Năm trăm triệu đồng chẵn) .

-Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ

+ Tiền đặt trước:

Ki Ốt số 1b : 200.000.000 đồng / 1 hồ sơ

Ki Ốt số 1c : 100.000.000 đồng / 1 hồ sơ

Ki Ốt số 4a17 : 50.000.000 đồng / 1 hồ sơ .

Ki Ốt số 4a19 : 50.000.000 đồng / 1 hồ sơ

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước : từ ngày 25 đến hết 16 giờ ngày 27/6/ 2018 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương  Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, Số TK: 102010001522901 hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Quảng Trị, số TK 3909201006402 , Tên TK: Công ty cổ phần dịch vụ và bán đấu giá tài sản Miền Trung).

.- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến đến hết 16 giờ ngày 25/6/2018 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết 16h 00 ngày 25/6/2018 tạiCông ty Cổ phần dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Miền Trung và Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị (trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, biên lai thu tiền đặt trước: Từ 07h30 đến 9hh30 ngày 28/6/2018 tại Hội Trường Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu và cam kết sử dụng đúng mục đích.

- Cách thức đăng ký: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và nộp kèm theo Biên lai thu tiền đặt trước bỏ vào thùng phiếu .

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá . Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 – VP công ty hoặc liên hệ Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị xã Quảng Trị (Số điện thoại 0978631705 – Anh Hoàng)./.