Đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  (VCB) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn và cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam ...

Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      18.887.709 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     18.887.709 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

          + Thời gian: Từ 8h30 ngày 04/12/2017 đến 15h30 ngày 22/12/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 29/12/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 30/12/2017 đến 16 giờ ngày 08/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018