Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Thoát nước và xử lý nước thải; Khai thác, xử lý cung cấp nước; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;…

Vốn điều lệ 79.729.270.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      1.399.255 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 27/12/2017

Giá khởi điểm:      18.860 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    10

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa: 1.399.255 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         1.399.255 cổ phần

Ngày phát hành:  27/12/2017