Đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà GP Invest, số 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lữ hành, khách sạn, thương mại khác ...

Vốn điều lệ thực góp: 97.510.009.009 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      8.796.987 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     8.796.987 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 18/12/2017 đến 15h30 ngày 10/01/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 17/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2018 đến 16 giờ ngày 27/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 19/01/2018 đến ngày 24/01/2018