Ngày 23/3: Có 54 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 23/3/2016, có 54 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 23/3: Có 54 thông báo không hợp lệ
Ngày 23/3: Có 54 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Trong thông báo KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Trường THCS Vĩnh Phước A”, KHLCNT của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 cho dự án “Mua phôi gia công chi tiết van của các lò thu hồi nhiệt HRSG21/22, HRSG11/12/13 và ST14 trong công tác đại tu năm 2016”, KHLCNT của Công ty cổ phần Vật tư - TKV cho dự án “Mở rộng, tự động hóa Nhà máy dầu 12/11 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV”, KHLCNT của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin cho dự án “Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là năm 2016; KHLCNT của Chi nhánh Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam Công ty Than Hạ Long - TKV cho dự án “Thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 khu mỏ Tân Lập - Công ty Than Hạ Long - TKV”, dự án “Thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 mỏ Hà Ráng - Công ty than Hạ Long - TKV” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là năm 2015.

Trong thông báo KHLCNT của Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội”, KHLCNT của UBND huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng sau làng, thôn Thế Trạch, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn”, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Cổng Cả, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn”, KHLCNT của UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho dự án “Trường Mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm chính TH D An Hảo)”, dự án “Trường Mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm Núi Cấm)”, dự án “Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính)”, dự án “Trung tâm Văn hóa Thông tin và Học tập cộng đồng xã An Phú”, dự án “Trụ sở UBND xã An Phú”, dự án “Trường Mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm An Đông)”, dự án “Hệ thống xử lý nước thải chợ Tịnh Biên” đều không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của một số gói thầu thuộc dự án. 

Trong thông báo KHLCNT của Công an tỉnh Kon Tum cho dự án “Nhà công vụ Công an tỉnh Kon Tum”, KHLCNT của UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho dự án “Trường Mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm An Đông)”, KHLCNT của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho dự án “Xây mới văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt Ấp văn hóa Tây Lân” đều không nêu nội dung của các gói thầu.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quá muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt năm 2015, thậm chí từ năm 2013 và 2014, nhưng đến ngày 23/3/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Long An cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” được phê duyệt tại Văn bản số 2346/QĐ-CT ngày 30/10/2015; KHLCNT của Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 5360/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Trường THCS Vạn Yên, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh (Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng, xây dựng nhà vệ sinh)” được phê duyệt tại Văn bản số 6548/QĐ-UBND ngày 23/10/2014, dự án “Trường Tiểu học Vạn Yên, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh” được phê duyệt tại Văn bản số 6558/QĐ-UBND ngày 23/10/2014; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cho dự án “Thay máy cắt 131, 134 trạm 110kV Đồng Niên (E8.1)” được phê duyệt tại Văn bản số 7872/QĐ-PCHD ngày 28/8/2015; KHLCNT của Ban quản lý dự án quận Ba Đình (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 1 kết hợp bố trí bổ sung diện tích làm việc cho phường Liễu Giai” được phê duyệt tại Văn bản số 2929/QĐ-UBND ngày 28/10/2015, dự án “Quy hoạch tổng thể và Xây dựng nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Ngọc Khánh” được phê duyệt tại Văn bản số 2951/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; KHLCNT của  UBND huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Dộc sau làng, thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 7183/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng sau làng, thôn Thế Trạch, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 7184/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại xứ đồng Cổng Cả, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 7314/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Nâng cấp đoạn đường từ UBND xã Bắc Phú đi thôn Phú Tàng” được phê duyệt tại Văn bản số 7212/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; KHLCNT của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Trà Vinh” được phê duyệt tại Văn bản số 5196/QĐ-UBND và Văn bản số 832/QĐ-UBND ngày 22/10/2015; KHLCNT của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào cho dự án “Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào Việt” được phê duyệt tại Văn bản số 071QĐ/PBHTL-VN ngày 09/9/2015; KHLCNT của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho dự án “Duy tu, sửa chữa các tuyến đường Trung tâm hành chính tỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 205/QĐ-UBND ngày 29/01/2015; KHLCNT của Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận cho dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 1906/QĐ-UBNN ngày 14/08/2013; KHLCNT của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho dự án “Cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” được phê duyệt tại Văn bản số 3606/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; KHLCNT của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc cho dự án “Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc Trung tâm Năng lượng - Sở Công Thương” được phê duyệt tại Văn bản số 1476/QĐ-CT ngày 02/05/2015; KHLCNT của Ủy ban nhân dân xã Nghi Kim (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Trạm Y tế xã Nghi Kim, thành phố Vinh” được phê duyệt tại Văn bản số 4647/QĐ-UBND ngày 23/07/2015; KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Trường Tiểu học Phú Hội, huyện Nhơn Trạch” được phê duyệt tại Văn bản số 5826/QĐ.UBND ngày  23/07/2014; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình cho dự án “Trạm Y tế xã Trung Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 2325/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Trạm Y tế xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 2326/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Trạm Y tế xã Lạc Long, Lạc Thủy, Hòa Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Trạm Y tế xã Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hoà Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 2315/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, dự án “Trạm Y tế xã Hương Nhượng, Lạc Sơn, Hoà Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 2324/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; KHLCNT của Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2 cho dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 696/QĐ-UBND ngày 18/05/2015; KHLCNT của UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho dự án “Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Cam Hiếu, hạng mục: Đường giao thông (giai đoạn 1 - đợt 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 1861/QĐ-UBND ngày 16/10/2013; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) cho dự án “Xây dựng mới Kho lưu trữ hồ sơ Trung tâm hành chính quận Tân Bình, TP.HCM” được phê duyệt tại Văn bản số 255/QĐ-BQL ngày 19/10/2015; KHLCNT của UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho dự án “Tu bổ, tôn tạo đình Phú Thứ, phường Tây Mỗ” được phê duyệt tại Văn bản số 4965/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; KHLCNT của  Công ty Truyền tải điện 1 cho dự án “Sửa chữa thay thế thiết bị ghép kênh tại Trạm 220kV Sóc Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 562 ngày 28/11/2015; KHLCNT của Ngân hàng Chính sách xã hội cho dự án “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ phục vụ công tác thông tin báo cáo trong hệ thống NHCSXH” được phê duyệt tại Văn bản số 79/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2015; KHLCNT của Ban quản lý dự án huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án “Ô bao số 13 xã Phú Long” được phê duyệt tại Văn bản số 26C/QĐ-BQLDA ngày 04/4/2013, dự án “Trường Mẫu giáo An Hiệp (điểm chính), xã An Hiệp, huyện Châu Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 1503/QĐ-UBND ngày 12/09/2013; KHLCNT của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho dự án “Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Cơ sở 2), Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 4 tầng” được phê duyệt tại Văn bản số 1864B/QĐ-UBND ngày 25/12/2015; KHLCNT của Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận cho dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 1906/QĐ-UBND ngày 14/08/2013; KHLCNT của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Duyên Hải” được phê duyệt tại Văn bản số 482/QĐ-UBND ngày 23/11/2015; KHLCNT của Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho dự án “Trường Mầm non Họa Mi xã Thủy Phù (Giai đoạn 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 523/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; KHLCNT của Công ty Quản lý bay miền Trung cho dự án “Hệ thống VHF A/G cho TWR, APP Đà Nẵng và thay thế các máy VHF A/G cho đài KSKL Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku” được phê duyệt tại Văn bản số 518/QĐ-HĐTV ngày 08/10/2015. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 6 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan