Ngày 21/12: Có 26 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

BĐT- Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 21/12/2015, có 26 thông báo KHLCNT không hợp lệ.
Số 245: Có 26 thông báo không hợp lệ
Số 245: Có 26 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của UBND xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) cho dự án “Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn Chung (tuyến từ ao ông Long Hiền đến máng I29) xã Vân Từ”, KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án “Ô bao số 3 xã Tân Phú Trung huyện Châu Thành” và dự án “Ô bao số 14 xã An Hiệp, huyện Châu Thành” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là năm 2015.

Trong thông báo KHLCNT của Công ty Điện lực Kiên Giang cho dự án “In biên nhận thanh toán và vật tư in ấn năm 2016” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu phi tư vấn là tổng số ngày thực hiện như 60 ngày.

Trong thông báo KHLCNT của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho dự án “Lắp đặt accu thay thế accu suy giảm chất lượng cho 196 trạm BTS thuộc trung tâm mạng lưới Miền Bắc 2015” không nêu nội dung các gói thầu. 

Trong thông báo KHLCNT của UBND quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm” và dự án “Xây dựng Nhà văn hóa phường Thanh Lương” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng của các gói thầu, trừ gói thầu số 7 và gói thầu số 12; KHLCNT của UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Tuyến đường và tuyến mương thoát nước chính cho khu vực thuộc dự án hạ tầng khu dân cư phường Hà Khẩu” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu, trừ gói thầu số 1 và gói thầu số 3; KHLCNT của Công ty Điện lực Tây Hồ cho dự án án “Xây dựng mới các TBA năm 2015 trên địa bàn quận Tây Hồ đợt 2” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu, trừ gói thầu số 7.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trong 11 tháng đầu năm 2015, thậm chí từ năm 2012, năm 2013 nhưng đến ngày 21/12/2015 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định cho “Dự án thành phần công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung” được phê duyệt tại Văn bản số 1623/QĐ-UBND ngày 13/5/2015, KHLCNT của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam cho dự án “Nâng cấp, thay thế, trang thiết bị tại Phòng giao dịch Nguyễn Trãi - Chi nhánh Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 63/NQ-HĐTV ngày 10/9/2015, KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (TP.HCM) cho dự án “Xây dựng đường vào Trường Tiểu học An Phú Đông” được phê duyệt tại Văn bản số 560/QĐ-UBND-ĐT ngày 30/10/2015 và dự án “Nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Hồng Yến” được phê duyệt tại Văn bản số 543/QĐ-UBND-TC ngày 30/10/2015, KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai cho dự án “Công trình đường từ QL4E đến nhà máy nước Tả Thàng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” được phê duyệt tại Văn bản số 3965/QĐ-UBND ngày 02/11/2015, KHLCNT của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) cho dự án “Nâng cấp, mở rộng hẻm 07 xã Phước Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 60/QĐ-UBND ngày 13/10/2015, KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông cho các gói thầu mua sắm cho kế hoạch VTTB năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 3560 ngày 12/11/2015, KHLCNT của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cho dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thang máy ngoài trời Tòa nhà Vinafor” được phê duyệt tại Văn bản số 351 QĐ/HĐTV-KHĐT ngày 31/7/2015, KHLNCT của UBND phường Hồng Sơn (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Trụ sở làm việc UBND phường Hồng Sơn, thành phố Vinh” được phê duyệt tại Văn bản số 1944/QĐ.UBND-CN ngày 04/6/2012, KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Củ Chi của dự án “Mua sắm vật tư thiết bị năm 2016 (đợt 1) phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, bảo trì lưới điện, gắn mới điện kế, xử lý sự cố Công ty Điện lực Củ Chi” được phê duyệt tại Văn bản số 2808/QĐ-PCCCh ngày 20/11/2015, KHLCNT của Công ty Điện lực Kiên Giang cho dự án “In biên nhận thanh toán và vật tư in ấn năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 1541 ngày 05/11/2015, KHLCNT của Công ty TNHH Indochina Land Management Việt Nam cho dự án “Xây dựng khu công viên và Hồ điều hòa tại ô đất CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT” được phê duyệt tại Văn bản số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015, KHLCNT của Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho các dự án: mở rộng dung lượng và vùng phủ sóng mạng vô tuyến vùng thiết bị Ericsson năm 2013, xây dựng mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON bổ sung 2015 - 2016 (đợt 4) khu vực TTVT2 được phê trong thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2015.  

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành.

Ban biên tập