Ngày 21/1: Có 28 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 21/01/2016, có 28 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 21/1: Có 28 thông báo không hợp lệ
Ngày 21/1: Có 28 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khatoco cho dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa" không nêu nội dung các gói thầu.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ năm 2012, 2013, 2014 và 2015 nhưng đến ngày 21/01/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc cho dự án "Đầu tư xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc" được phê duyệt tại Văn bản số 3915/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2012, KHLCNT của Cục Quản lý đường bộ III cho các dự án: Xử lý điểm đen đoạn Km1407-Km1410 (khu vực đèo Lò Xo) đường Hồ Chí Minh, Sửa chữa cục bộ mặt đường … QL1, tỉnh Quảng Ngãi, Sửa chữa mặt đường lún… QL1, tỉnh Bình Định đều được phê duyệt trong tháng 10/2015, KHLCNT của Ban Quản lý dự án Quân khu 7 cho dự án "Đầu tư xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 14 và Tiểu đoàn 25 Sư đoàn bộ binh 5/Quân khu 7" được phê duyệt tại Văn bản số 4549/QĐ-BQP ngày 30/10/2015, KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6 (TP.HCM) cho dự án "Sửa chữa hẻm 240 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6" được phê duyệt tại Văn bản số 6942/QĐ-UBND-QLĐT ngày 30/10/2015, KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho dự án "Mua sắm trang thiết bị tài sản cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2015" được phê duyệt tại Văn bản số 174/QĐ-CT ngày 31/12/2015, KHLCNT của UBND quận Long Biên (TP. Hà Nội) cho các dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường Ngọc Lâm, Kè ao, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước xung quanh ao tổ 9, Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 8 và điểm tập kết xe gom rác phường Gia Thụy, Cải tạo Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đều được phê duyệt trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến 11/2015, KHLCNT của Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình cho dự án "Cải tạo nhà làm việc 5 tầng" được phê duyệt tại Văn bản số 07/QĐ-KBNB ngày 08/01/2015, KHLCNT của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho dự án "Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh)" được phê duyệt tại Văn bản số 5002/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2015, KHLCNT của UBND phường Hưng Dũng (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) cho "Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc và hội trường UBND phường Hưng Dũng, TP. Vinh" được phê duyệt tại Văn bản số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2015, KHLCNT của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho dự án "Xây dựng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại khu số 15, khu đô thị mới Nam Thành phố" được phê duyệt tại Văn bản số 3971/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/9/2014, KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho dự án "Sửa chữa Hoa viên 9/4" được phê duyệt tại Văn bản số 3499/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội cho dự án "Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn I" được phê duyệt tại Văn bản số 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013, KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho dự án "Đường ĐT.852B, giai đoạn 2" được phê duyệt tại Văn bản số 1654/NPUBND-KTN ngày 22/9/2015 và cho dự án "Đầu tư xây dựng cầu Cả Môn trên tuyến ĐT.856" được phê duyệt tại Văn bản số 1142/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc cho "Hạng mục SCL: Trạm 110kV Gò Đầm" được phê duyệt tại Văn bản số 3235/QĐ-NGC ngày 13/10/2015, KHLCNT của Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh cho dự án "Xây dựng bến Lò Gốm" được phê duyệt tại Văn bản số 6080/QĐ-SGTVT ngày 18/12/2015 và cho dự án "Nạo vét luồng vào bến Lý Nhơn - Gia Thuận" được phê duyệt tại Văn bản số 6083/QĐ-SGTVT ngày 18/12/2015 và KHLCNT của Phòng Công thương huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho dự án "Cầu và đường từ cống ông Thọ đến sông Ba Doi xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc" được phê duyệt tại Văn bản số 66/QĐ-CTh ngày 26/10/2015. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 2 Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan