Thu về 5.000 tỷ đồng nếu đấu giá biển số xe đẹp

(BĐT) - Thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) sáng 29/5, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định cho rằng, không chỉ biển số đẹp là tài sản công, mà tất cả các biển số đều là tài sản công.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

“Việc giải thích đẹp hay không đẹp sẽ để sau này dựa vào nhu cầu của xã hội mà các văn bản dưới luật sẽ quy định. Vì là tài sản công nên biển số được xem là đẹp phải là biển số được đa số đồng tình khi thực hiện khảo sát và từng nhóm số đẹp sẽ được phân ra để đấu giá hoặc định giá tùy thuộc vào hiệu quả đem lại cho ngân sách và tính khả thi trong thực hiện. Còn các số được cấp theo yêu cầu của chủ phương tiện không thuộc nhóm số đẹp sẽ được quy định chung một mức giá cụ thể. Ví dụ như 20 triệu đồng/số. Đối với những số bắn đúc ngẫu nhiên sẽ thực hiện như hiện nay là không thu tiền”, đại biểu Cảnh kiến nghị.

Theo tính toán của đại biểu Cảnh, trong mục series 99.999 số thì có 12.186 số đẹp, dự đoán có 61.500 chủ phương tiện sẽ yêu cầu số theo ngày sinh, ngày cưới, số đặc biệt theo cá nhân họ. Tổng kết 1 series có thể thu được 1.639 tỷ đồng. Với số lượng ô tô bán trong năm 2016 là hơn 300.000 chiếc, nếu thực hiện chủ trương này trong năm 2016 đã có thể thu được gần 5.000 tỷ đồng. Nếu triển khai tương tự với xe hai bánh thì số tiền thu được sẽ lớn hơn nhiều, vừa đáp ứng được nhu cầu của xã hội vừa tăng ngân sách cho các địa phương.

Nguyệt Giang