Lạng Sơn đấu giá gỗ Trắc từ tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

(BĐT) - Ngày mai (17/2), Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức bán đấu giá 2 lô tài sản là gỗ Trắc có Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của UBND tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Trung tâm sẽ bán đấu giá tài sản này theo 2 lô gồm: 14,359 m3 gỗ Trắc (Lô 1) và 14.123 kg gỗ Trắc (Lô 2). Giá khởi điểm của Lô 1 là hơn 2,55 tỷ đồng; Lô 2 là hơn 1,694 tỷ đồng.

Thông báo bán đấu giá tài sản của đơn vị này nêu rõ, thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính) từ ngày 10/2/2017 đến 16 giờ ngày 16/2/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc tại Phòng Công an tỉnh Lạng Sơn (PC46). Tài sản hiện đang được lưu giữ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 17/1, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Lạng Sơn đã từng có thông báo bán đấu giá tài sản 2 lô gỗ trắc này, tuy nhiên phiên đấu giá đó đã bị hoãn. Cuối cùng, Trung tâm đã phải thực hiện lại thủ tục đấu giá 2 lô gỗ trắc này.

Thu Giang