Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đấu giá quyền khai thác đá

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017 vừa thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My với diện tích 1,5 ha. Khu vực khoáng sản này chưa được điều tra cơ bản, chưa thăm dò khoáng sản.

Hội đồng cho biết, tiền đặt trước là 181.453.000 đồng. Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 20/6/2017 sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.  

Thu Giang