Đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

(BĐT) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường năm 2016 vào 9 giờ ngày 7/9 tới.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá bao gồm: thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô; thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất; thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Chủng loại, số lượng đường là quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 40.000 tấn đường thô; quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.000 tấn đường tinh luyện. Thời gian để các doanh nghiệp nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 24/8 -1/9/2016.

Trung Hiếu

Tin liên quan