Đấu giá lô tài sản thu hồi thanh lý của Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo mời đấu giá lô tài sản thu hồi thanh lý của Nhà máy thuỷ điện A Lưới như sau.
Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Lô tài sản thu hồi thanh lý của Nhà máy thuỷ điện A Lưới gồm:

1. MBA 3 pha 35/0.4kV-320KVA: 01 cái

2. Chống sét van 35kV (DEC cấp): 06 cái

3. FCO 35kV (DEC cấp): 06 cái

4. Máy điện thoại kèm cabin: 10 bộ

5. Đầm rung cốp pha bê tông hầm: 20 cái

6. Động cơ không đồng bộ 3 pha roto ngắn mạch 75kW: 01 cái

7. Bệ tỳ cửa van: 1600 kg

8. Thùng phuy (209 lít): 300 cái

Giá khởi điểm: 81.461.171 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

Thời hạn tham khảo hồ sơ, xem tài sản và làm thủ tục đăng ký mua đấu giá: Đến 11 giờ 00 ngày 21/6/2016.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14 giờ 30 ngày 24/6/2016.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Số 16 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Điện thoại: (0511) 3889627 - 3895593.

Theo Hải Đăng
Đầu tư