Đấu giá 94.000 tấn đường thuộc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Thông tư của Bộ Công Thương, lượng đường đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn và mã mặt hàng là HS 17.01.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 cũng được phép dự thầu.

Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/8 đến ngày 31/12/2018.


NDH