Đấu giá 2 mỏ cát xây dựng tại Đồng Nai

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2 mỏ cát xây dựng tại huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc trong tháng 12/2016. 

Đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ cát xây dựng tại 2 huyện nêu trên, mỏ cát xây dựng trên hồ Trị An thuộc huyện Định Quán có trữ lượng 171.350m3 sẽ có giá khởi điểm là 1,4 tỷ đồng. Mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán và huyện Xuân Lộc có giá khởi điểm là hơn 3,1 tỷ đồng.           

Văn Huyền