Bình Định khảo sát 5 điểm mỏ khoáng sản

(BĐT) - Sở TN&MT Bình Định vừa tiến hành khảo sát thực địa 5 điểm mỏ khoáng sản để xây dựng kế hoạch đấu giá. 

5 mỏ được khảo sát bao gồm: 1 mỏ bazan (tại huyện Vĩnh Thạnh), 2 mỏ cát (tại huyện Tây Sơn), 1 mỏ than bùn (tại huyện Phù Mỹ) và 1 mỏ cát (tại huyện Phù Cát).

Cùng với việc khảo sát nêu trên, Sở đã tiến hành xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện khai thác và ảnh hưởng của việc khai thác...

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn sẽ được Sở TN&MT Bình Định trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt trong thời gian tới.             

Trần Tuyết