Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

13/08/2016 - 12:11
(BĐT) - Việc quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự trong khoảng thời gian từ 3 năm đến 5 năm gần nhất so với thời điểm tổ chức sơ tuyển nhằm mục đích đánh giá một cách chính xác về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tại thời điểm sơ tuyển, đồng thời không làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu.
Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

08/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điểm a Khoản 2 Điều 35 và Điểm b Khoản 1 Điều 62) quy định giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.
Áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa

Áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa

09/07/2016 - 06:23
(BĐT) - Chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; khi tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng (không phải là gói thầu quy mô nhỏ) phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Không hình sự hóa quan hệ kinh doanh

Không hình sự hóa quan hệ kinh doanh

22/06/2016 - 08:02
(BĐT) - Theo thông tin của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính đến ngày 21/6/2016, hơn 3.000 tổ chức, cá nhân đã ký tên vào Bản kiến nghị gửi Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành liên quan về việc bãi bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015 với tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chuyên dùng

Đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chuyên dùng

18/06/2016 - 12:13
(BĐT) - Đối với các thiết bị chuyên dùng không phải là hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, việc chủ đầu tư lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của gói thầu.