Yêu cầu Công ty Giầy Aresa Việt Nam thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

(BĐT) - Đề án Bảo vệ môi trường Nhà máy Sản xuất gia công đế, lót giày công suất 4,8 triệu sản phẩm/năm tại Lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam phải hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước tháng 10/2016; thực hiện đầy đủ các giải pháp, cam kết về bảo vệ môi trường; đảm bảo các chất thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam cũng được yêu cầu phải lắp đặt các bảng nội quy an toàn lao động, nội quy vận hành máy móc thiết bị, phòng chống cháy nổ; lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực nhà xưởng sản xuất, khu vực sinh hoạt của công nhân.

Trước đó, vào tháng 6, Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam đã gửi Đề án Bảo vệ môi trường lên cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa để đề nghị xem xét, phê duyệt.

Bích Khánh