Xây lắp Dầu khí lãi 10,7 tỷ đồng trong quý I

(BĐT) - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2016 với khoản lợi nhuận sau thuế là 10,7 tỷ đồng. So với quy mô vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, khoản lợi nhuận này của Tổng công ty cực kỳ khiêm tốn, mặc dù đã tăng 81,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016, Tổng công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 75 tỷ đồng. Như vậy, trong quý I, Tổng công ty mới chỉ thực hiện được 14,3% kế hoạch đề ra.

Sau giai đoạn lỗ khủng năm 2012 - 2013, hiện nay Tổng công ty vẫn chưa xóa hết lỗ lũy kế, số dư vẫn âm gần 2.900 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm nay. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Tổng công ty lên tới 3,9 lần.

Khoản đầu tư “thất bát” của Tổng công ty vào cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư thương mại Dầu khí (IDICO) tính đến cuối quý I chỉ còn 26,5 tỷ đồng trên nguyên giá 136 tỷ đồng. Giá trị khoản đầu tư vào công ty con là PVC – Mekong đã được trích lập dự phòng toàn bộ 153 tỷ đồng, giá trị còn lại 0 đồng.       

Đan Nguyên