VTV lên kế hoạch chuyển sang niêm yết trên HOSE

HĐQT CTCP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV – sàn HNX) đã thông qua các nội dung để trình ĐHCĐ thường niên 2016 tới đây.
VTV lên kế hoạch chuyển sang niêm yết trên HOSE

Cụ thể, trong kế hoạch kinh doanh năm 2016, VTV phấn đấu tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 2,26 triệu tấn, tổng doanh thu 3.215,52 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 59,24 tỷ đồng và 47,39 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10-12%, mức thu nhập bình quân dự kiến 11,6 triệu đồng/người/tháng.

HĐQT Công ty cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu 3.151,85 tỷ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 53,28 tỷ đồng, vượt 9,8% kế hoạch năm và tỷ lệ chia cổ tức 10%. Trong năm, Công ty cũng đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ từ 156 tỷ đồng lên gần 312 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để nâng cao tính thanh khoản cùng một số lợi ích khác, Công ty sẽ trình xin ý kiến Đại hội để chuyển niêm yết từ sàn HNX sang niêm yết trên HOSE. Thủ tục và thời gian cụ thể sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Sau 7 phiên tăng liên tiếp, sáng nay (ngày 29/3), VTV đã đỏ điểm với mức giảm 100 đồng (-0,6%) xuống 15.800 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 100 đơn vị.

Theo T.T
ĐTCK