VTB trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

(BĐT) - Ngày 14/12 tới đây, Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (Mã CK: VTB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/12 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 27/12.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Về tình hình hoạt động kinh doanh 10 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 583,4 tỷ đồng, hoàn thành 72,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng, hoàn thành 39,2% kế hoạch cả năm.

Công ty ước tính kết quả kinh doanh cả năm theo báo cáo riêng với doanh thu đạt 793,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 98,6% và 61,6% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất trong năm nay với doanh thu dự kiến là 899,5 tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng, hoàn thành 84,9% kế hoạch năm.

Ngoài ra, về kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty đặt doanh thu báo cáo riêng đạt 880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 12,1 tỷ đồng. Còn về kết quả hợp nhất, Công ty dự kiến doanh thu đạt 980 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 17,1 tỷ đồng.

Hoàng Hải