VOSA dự kiến chia tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 12%

(BĐT) - Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu 840 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 47,4 tỷ đồng, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 12%.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, doanh thu thuần của VOSA đạt 863,7 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2014, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 4% xuống 49 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu đến từ dịch vụ đại lý vận tải và dịch vụ kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan.

Cũng trong năm 2015, VOSA đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn, thanh lý toàn bộ 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH NYK Line (Việt Nam) cho Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), với giá bán hơn 16 tỷ đồng.

Tổng giám đốc VOSA Vũ Xuân Trung cho biết, doanh thu năm 2015 tăng so với kế hoạch là do Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực logistics. Tuy nhiên, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính không tăng do chi phí đầu vào gia tăng, trong khi giá dịch vụ cung cấp cho một số khách hàng lớn lại giảm.           

Thu Giang