VNPT: Lợi nhuận ròng 2017 tăng trưởng 32,5%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tại thời điểm cuối năm 2017, số dư tiền và tương đương tiền, cộng thêm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp này đạt 39.897 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thời điểm đầu năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến 35.044 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, mặc dù năm 2017 doanh thu thuần của VNPT chỉ tăng 4,5% từ 50.601 tỷ đồng lên 52.861 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng lại tăng trưởng 32,5% lên 4.296 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, tổng nợ phải trả của VNPT ở mức 30.932 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Hoàng Việt