Vissan lãi 79,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Theo thông tin từ Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Công ty ước đạt 79,5 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 99,1 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, sau nửa năm, tỷ lệ thực hiện của Vissan tương đối khả quan.

Năm 2015, Vissan lãi 153 tỷ đồng trước thuế, tăng hơn 10 tỷ đồng so với kết quả thực hiện năm 2014. Được biết, đến năm 2019, Vissan sẽ đưa cụm nhà máy chế biến ở Long An vào hoạt động, chi phí lãi vay và khấu hao tăng khiến kết quả kinh doanh 2020 có thể giảm sút, đạt khoảng 52,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.         

Minh Thư