Vissan chào bán 14% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) vừa thông báo mời gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia khi doanh nghiệp này cổ phần hóa.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo kế hoạch được phê duyệt, Vissan sẽ bán ra 11,33 triệu cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Số lượng nhà đầu tư được đăng ký mua cổ phần sẽ không quá 3 nhà đầu tư.

Để có thể trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vissan, tổ chức cần thỏa mãn các tiêu chí bao gồm thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm, có chức năng, ngành nghề kinh doanh phù hợp với Vissan. Đồng thời, nhà đầu tư chiến lược phải là đối tác có uy tín, kinh nghiệm, năng lực nhằm mục đích tạo nên giá trị cộng hưởng với Vissan để cùng xây dựng chuỗi 3F Feed - Farm - Food “Từ trang trại đến bàn ăn”.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tại niên độ tài chính năm 2015 tối thiểu 1.000 tỷ đồng; không lỗ trong 3 năm (2012 - 2014) và không có lỗ lũy kế tính tới ngày 30/9/2015. Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2015 không vượt quá 1,5 lần...

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký trở thành cổ đông chiến lược của Vissan từ ngày 11/1 đến ngày 5/2/2016.

Hải Bình