Vinatex: Xuất khẩu tăng nhưng lợi nhuận chỉ bằng 2014

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng gần 10% so với năm 2014, đạt 3,463 tỷ USD, doanh thu đạt 52.655 tỷ đồng, tăng 11%, nhưng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 chỉ bằng 2014 với 1.350 tỷ đồng.
Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của toàn Vinatex không hề tăng.
Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của toàn Vinatex không hề tăng.

Đó là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 hợp cộng cả các doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đạt được trong năm qua.

Theo báo cáo của Vinatex, năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn đạt 40.503 tỷ đồng, tăng 15,7%, lao động bình quân đạt gần 89.000 người, tăng 6,1%, thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,7% so với năm 2014.

Cũng theo báo cáo của Vinatex, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn (Bao gồm kết quả của các doanh nghiệp thành viên mà Vinatex có góp vốn), doanh thu toàn Tập đoàn đạt 15.203 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế  464,9 tỷ đồng, các khoản phát sinh nộp NSNN đạt 658 tỷ đồng.

Phó tổng giám đốc Vinatex, ông Hoàng Vệ Dũng cho biết, dù xuất khẩu tăng cao, nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều do phải giảm giá xuất khẩu hàng dệt may để cạnh tranh với các nước khác trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và nhiều nước phá giá đồng nội tệ, cộng với chi phí đầu vào (điện, nước…) đều tăng.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, đối với kết quả kinh doanh của Công ty mẹ Tập đoàn, thì năm 2015 vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Vinatex đã cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ tháng 1/2015.

Năm 2016, kế hoạch kinh doanh toàn Tập đoàn được đề ra với các chỉ tiêu tăng 2 con số so với năm 2015. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11%, đạt gần 45.000 tỷ đồng; doanh thu tăng 8%, đạt 57.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 1.485 tỷ đồng.

Theo Hải Yến
Đầu tư

Tin liên quan