Vinamilk dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 4,6%

(BĐT) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến đạt 55.500 tỷ đồng và 10.752 tỷ đồng, tăng tương ứng 8,5% và 4,6% so với thực hiện năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty dự kiến trả cổ tức còn lại của năm 2017 là 1.500 đồng/CP vào ngày 26/6. Cổ tức bằng tiền năm 2018 dự kiến tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Tạm ứng đợt 1 dự kiến 2.000 đồng/CP vào quý III/2018 và đợt 2 dự kiến vào tháng 5 - 6 năm 2019.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích theo thứ tự tưu tiên từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối.

Thế Anh