VINACONEX tiếp tục trúng thầu tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(BĐT) - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) vừa trúng thầu Gói thầu 13A: Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông và vận hành, bảo trì; xây dựng các trạm thu phí và văn phòng điều hành thu phí. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Gói thầu 13A thuộc Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm bên mời thầu.

Gói thầu nêu trên lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. So với giá gói thầu (gần 245 tỷ đồng), tỷ lệ tiết kiệm của Gói thầu chỉ đạt gần 2,226%.

Trong quá khứ, ở chính Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi liên danh cùng Công ty CP Việt Vương vào tháng 5/2016, VINACONEX đã trúng thầu 2 gói thầu. Đó là Gói thầu 14B1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km65+000 – Km99+500 và Gói thầu 14B2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km99+500 – Km139+204. Cả 2 gói thầu này đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm của Gói thầu 14B1 đạt 32,4%; Gói thầu 14B2 đạt 33,4%. Ở 2 gói thầu này, Công ty CP Việt Vương với tư cách đứng đầu liên danh tham gia 2 gói thầu có giá mỗi gói thầu hơn 300 tỷ đồng. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Việt Vương là nhà thầu sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực gia công kết cấu thép và mạ kẽm nhúng nóng. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 50 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2016, VINACONEX với tư cách đứng đầu liên danh cùng với Công ty CP Giải pháp tòa nhà thông minh đã trúng 2 gói thầu của Dự án. Đó là Gói thầu 14A1: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km0+000 – Km32+600 và Gói thầu 14A2: An toàn giao thông và chiếu sáng đoạn Km32+600 – Km65+000. Cả 2 gói thầu này đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được VEC thông tin, giá mỗi gói thầu khoảng 300 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm của Gói thầu 14A1 đạt 9,6%; Gói thầu 14A2 đạt 9,25%.

Trần Kiên