Vinaconex 7 lên phương án tăng vốn điều lệ

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng số 7 thuộc Tổng công ty CP Vinaconex vừa lên phương án phát hành cổ phần (CP) tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý IV/2016 và quý I/2017. 

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 3 triệu CP với mệnh giá mỗi CP là 10.000 đồng. Số cổ phiếu này sẽ được phát hành cho các cổ đông hiện hữu.

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP Xây dựng số 7 cho biết, tại thời điểm 30/6/2016, Công ty có 500 ngàn cổ phiếu quỹ; 7,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Đến ngày 9/8/2016, Công ty đã hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ, vì vậy số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 8 triệu cổ phiếu.        

Bích Thủy