Vinacafe: Lãi ròng 2017 chỉ bằng một nửa 2016

(BĐT) - Vinacafe vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.596 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh làm cho lợi nhuận gộp giảm 17,5%, còn 80 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 giảm tới 42%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinacafe tăng 27%, đạt 58,5 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 53,6 tỷ đồng. Năm 2016, Vinacafe báo lãi 100,5 tỷ đồng nhờ 77,7 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Vinacafe đạt 2.328 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả đạt 1.014 tỷ đồng, chiếm 43%.

Thế Anh