VIMICO quyết tâm nâng cao hiệu quả kinh doanh

(BĐT) - Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV (VIMICO) Nguyễn Tiến Mạnh, trong 6 tháng cuối năm VIMICO sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như: Nhà nước điều chỉnh tăng thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm khoáng sản kim loại, giá bán khoáng sản trên thị trường tiếp tục có biến động giảm... Mặc dù vậy, VIMICO vẫn nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu là 3.887 tỷ đồng.

Theo đó, VIMICO sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty cũng sẽ tập trung chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.            

Hải Bình