VIMICO ký hợp đồng gói thầu Nhà máy Luyện đồng Lào Cai

(BĐT) - Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) vừa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 8: “HH - Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt Nhà máy Luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm”.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Hữu hạn Xây dựng kim loại màu Trung Quốc và Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin với giá hơn 85,170 triệu USD và 86,931 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 28 tháng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai. Đây là một dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. Dự án do VIMICO làm chủ đầu tư.     

Trần Nam