Viettel được tăng vốn điều lệ lên 300.000 tỷ đồng

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ giai đoạn 2015 - 2020 của Tập đoàn Viettel là 300.000 tỷ đồng.
Viettel được tăng vốn điều lệ. Ảnh Internet
Viettel được tăng vốn điều lệ. Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Viettel thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này. Hết năm 2020, trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.        

H.B