Vietinbank là “chủ nợ” lớn nhất của CII

(BĐT) - Công ty CP Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng năm 2016. Kết quả riêng quý II/2016 CII lãi ròng 139 tỷ đồng, giảm sâu tới 62% so với cùng kỳ 2015. Lũy kế 6 tháng, CII lãi ròng 165 tỷ đồng, giảm 69% so với nửa đầu năm 2015.

Đáng lưu ý, do quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC, kết quả kinh doanh quý II của CII vẫn chưa bao gồm lợi nhuận từ việc thoái một phần vốn khỏi công ty con là CII B&R. Nếu tính đủ, lợi nhuận của CII sẽ đạt 183 tỷ đồng riêng quý II và 366 tỷ đồng 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối quý II đạt 1.074 tỷ đồng với đóng góp từ khoản lợi nhuận nói trên. Đây là khoản mục hoàn toàn dành cho các cổ đông Công ty.

Là công ty đầu tư hạ tầng, doanh thu của CII chủ yếu đến từ việc thu phí giao thông. Nửa đầu năm 2016, CII thu 296 tỷ đồng từ phí giao thông, xấp xỉ con số cùng kỳ, chiếm 56,8% doanh thu trong kỳ của Công ty. CII cũng đồng thời ghi nhận 142 tỷ đồng thu nhập từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần công ty con.

Tại thời điểm cuối quý II/2016, CII còn 8.320 tỷ đồng vay nợ ngắn và dài hạn, trong đó Vietinbank là chủ nợ lớn nhất với số dư nợ vay dài hạn là 4.785 tỷ đồng (vay dài hạn và trái phiếu). Theo lộ trình trả nợ, trong vòng 1 năm, CII phải thanh toán 289 tỷ đồng nợ gốc, 549 tỷ đồng trong năm tiếp theo, còn lại là các khoản vay từ 3 năm trở lên.

Minh Thư