Vicem bao bì Bỉm Sơn đạt kết quả kinh doanh tích cực

(BĐT) - Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn vừa có báo cáo về kết quả sản xuất, kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2016. Nhìn chung, kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, quý III/2016, sản lượng sản xuất của Công ty đạt 13,3 triệu bao bì (tăng 6,4% so với kế hoạch). Công ty tiêu thụ được 13,6 triệu bao bì (tăng 8,8% so với kế hoạch). Doanh thu quý III/2016 của Công ty đạt 72,298 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của Vicem bao bì Bỉm Sơn đạt 237,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 142,1 tỷ đồng; tăng lần lượt so với cùng kỳ là 15,4% và 88,1%.

Đạt được kết quả tích cực này là do Công ty đã bám sát kế hoạch ngân sách để chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ nay đến cuối năm 2016, Vicem bao bì Bỉm Sơn phấn đấu sản xuất 16 triệu bao bì và sản xuất tới đâu tiêu thụ hết tới đó. Công ty cũng có kế hoạch mua 1 máy dệt 8 thoi sản xuất sợi dệt bao jumbo và lập báo cáo dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy cho năm 2017.         

Thanh Tú