VET chốt chia cổ tức tỷ lệ 41,36%

(BĐT) - Ngày 11/9 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017 của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET).

Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 41,36%, tức 4.136 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán từ ngày 10/10. Với lượng chứng khoán đang lưu hành đạt gần 16 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 66,24 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2017.

Theo BCTC năm 2017 đã kiếm toán, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 790,14 tỷ đồng, tăng 10,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 68,6 tỷ đồng, tăng 42,9% so với năm 2016. Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 814 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, và mức chia cổ tức tiền mặt dự kiến là 15%.

T.H