VAMC “đòi” cấp đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2018

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) ngày 7/9 đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
VAMC “đòi” cấp đủ 5.000 tỷ vốn điều lệ trong năm 2018. Ảnh minh họa
VAMC “đòi” cấp đủ 5.000 tỷ vốn điều lệ trong năm 2018. Ảnh minh họa

Theo đó, công ty có kế hoạch mua tối đa 32.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay bằng trái phiếu đặc biệt. Bên cạnh đó, theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thì có 3.500 tỷ đồng được mua theo giá trị thị trường. Công ty sẽ xử lý nợ xấu theo dư nợ gốc là hơn 34.500 tỷ đồng.

Để thực hiện được 3 mục tiêu về xử lý nợ nói trên, VAMC cho biết sẽ cùng với các bộ ngành hoàn thiện khung khổ pháp lý xử lý nợ xấu. Đồng thời, công ty sẽ đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng trong năm nay theo phương án đã phê duyệt, tức là bổ sung thêm 3.000 tỷ đồng nữa so với vốn hiện hành.

Cùng với đó, VAMC sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng để đẩy nhanh xử lý nợ xấu đã mua; lựa chọn, rà soát lại các khoản nợ đang hạch toán nội bảng, ngoại bảng của các tổ chức tín dụng có khả thi trong việc xử lý sau khi mua để triển khai theo phương án mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Đặc biệt, công ty sẽ tiếp xúc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận danh mục, hồ sơ pháp lý của các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để giới thiệu việc chào bán phù hợp nhằm đẩy nhanh việc xử lý và thu hồi nợ xấu.

Cũng theo báo cáo, trước đó, năm 2017, VAMC đã thực hiện mua 565 khoản nợ từ 414 khách hàng thuộc 14 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc đạt 32.377 tỷ đồng, giá mua đạt 31.831 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2017, VAMC đã mua được 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Trong năm 2017, sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp đủ 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ, VAMC đã tiến hành mua nợ theo giá thị trường với 6 khách hàng. Tổng giá mua nợ là 3.141 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường đã được phê duyệt.

Kết quả tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2017 của VAMC là 30.641 tỷ đồng; lũy kế từ năm 2013 đã thu hồi được 81.656 tỷ đồng. Công ty này cũng đã bán 865 khoản nợ trong năm qua với giá bán nợ là 6.472 tỷ đồng; bán tài sản bảo đảm với giá 4.865 tỷ đồng.

Về cơ cấu lại nợ, năm 2017, VAMC đã điều chỉnh lãi suất cho 29 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 249 tỷ đồng; miễn, giảm lãi/phí cho 386 khách hàng với tổng số tiền miễn giảm lãi là 1.294 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 4 khách hàng với dư nợ gốc 231 tỷ đồng.


Reatimes.vn