Ủy viên HĐQT của SEB đăng ký mua hơn 5 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 15/5 đến 13/6 thông qua phương thức thỏa thuận.

Bà Đinh Thu Thủy - Ủy viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB - HNX) đã đăng ký mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 15/5 đến 13/6 thông qua phương thức thỏa thuận.

Trước khi giao dịch được thực hiện, bà Thủy chưa nắm giữ cổ phần tại SEB. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, bà Thủy sẽ là cổ đông lớn nhất tại SEB với tỷ lệ nắm giữ 25,18%.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất tại SEB là ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ nắm giữ 24,97% (4,99 triệu cổ phiếu). tiếp theo Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng nắm giữ 4,8 triệu cổ phiếu SEB, tỷ lệ 24%.

Giá cổ phiếu SEB trong vòng 1 tháng qua biến động trong biên độ từ 46.300 đồng/CP đến 49.400 đồng/CP.


NDH