Trước thềm lên sàn, Viettel Post chốt quyền cổ tức tổng tỷ lệ 54,4%

VTP sẽ chia 15% bằng tiền mặt và 39,4% bằng cổ phiếu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post – VTP) thông báo 20/6 là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu.

Đối với phương án cổ tức tiền mặt, Viettel Post sẽ tiến hành chi trả 44,5 tỷ cho cổ đông tương ứng với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện vào 10/7.

Còn phương án cổ tức bằng cổ phiếu, VTP thực hiện chia tỷ lệ 1000:394 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 394 cổ phiếu mới), tương ứng với việc phát hành gần 11,7 triệu cổ phiếu mới.

Với mức vốn điều lệ gần 297 tỷ đồng thì sau phát hành cổ phiếu thưởng, VTP sẽ nâng vốn lên 414 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại đại hội thường niên tháng 2 vừa qua, Viettel Post cũng thông qua kế hoạch 2018 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 4.730 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 60% lên 271,7 tỷ đồng. Riêng quý I, VTP đã thu về 54 tỷ lợi nhuận, tăng trưởng 68%.

Một thông tin quan trọng khác tại đại hội là cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM. Trên sàn OTC, cổ phiếu Viettel Post đang được mua bán với mức giá khoảng hơn 90.000 đồng/cp.


NDH