TRC báo lãi giảm mạnh 9 tháng đầu năm

(BĐT) - Theo BCTC hợp nhất quý III/2018, Công ty CP Cao su Tây Ninh (mã: TRC) ghi nhận mức doanh thu đạt 93,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 27% và 73% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng 2018, Công ty đạt 236 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 47% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Công ty đạt 54 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác mà chủ yếu là nguồn thu từ thanh lý tài sản của Công ty đạt 38,3 tỷ đồng, giảm 36% so với 9 tháng 2017.

T.H