Traphaco tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Traphaco vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ 20%. Thời gian chi trả dự kiến vào tháng 3/2016.

CTCP Traphaco (mã chứng khoán TRA) vùa công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 3/2016. Như vậy, Traphaco sẽ chi gần 50 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 của công ty, 9 tháng đầu năm 2015, Traphaco đạt 138,5 tỷ đồng LNST, tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận sau thuế chưa phần phối tính đến 30/9/2015 là 100 tỷ đồng.

Năm 2014, cổ đông của Traphaco cũng đã được nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%. Tông công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện đang là cổ đông lớn nhất của Traphaco nắm giữ 35,67% vốn điểu lệ TRA. SCIC sẽ nhận về khoảng 17 tỷ đồng. Ngoài ra, Trapaco còn có 2 cổ đông lớn nữa là các tổ chức nước ngoài Vietnam Azalea Fund Limited và Vietnam Holding Limited nắm giữ tổng cộng 35,43% vốn điều lệ công ty.

Theo Thanh Mai
Trí thức trẻ