Tổng giám đốc Trần Anh Vương thoái toàn bộ vốn tại Sam Holdings

(BĐT) - Ông Trần Anh Vương đăng ký bán toàn bộ 15.279.878 cổ phiếu của Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM, tương đương 6,32% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với thời gian dự kiến giao dịch từ 29/8/2018 đến 27/9/2018. Lý do được đưa ra là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của SAM Holdings đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng nhưng hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty lại không hiệu quả. Cụ thể, SAM đã phải trích lập hơn 134,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán trên giá trị gốc của danh mục chứng khoán kinh doanh là 343,6 tỷ đồng (chiếm 39%) chỉ trong nửa đầu năm 2018. Trong đó, khoản dự phòng lớn nhất là đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu DVN của Tổng công ty Dược Việt Nam (107 tỷ đồng), tiếp đến là cổ phiếu TTF của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành với 21,7 tỷ đồng.        

Hoàng Việt