Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 5/2018

Trong tháng 5/2018, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng so với tháng 4/2018, tuy nhiên, nếu so với các tháng của quý 1/2018 và tháng cùng kỳ năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới lại tăng...