TNA sẽ chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 139%

Số cổ phiếu TNA dự kiến phát hành thêm là 17,08 triệu cp.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 17,08 triệu cp cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017, tỷ lệ phát hành 139%. Thời gian thực hiện trong năm 2018, ngay khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về phương án phát hành.

Sau phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 125,9 tỷ lên 296,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty cũng phát hành 512.009 cổ phần cho cán bộ chủ chốt công ty theo chương trình ESOP. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, lượng cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Tính đến 30/6, công ty có 9,3 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 172,9 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 121,4 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nửa đầu năm, TNA đạt doanh thu thuần 1.891,5 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng 45,6 tỷ đồng, giảm 23%.


NDH