TNA dự kiến thưởng cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận tăng 60%

Tại ĐHCĐ thường niên ngày 26/3 tới, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) sẽ trình Đại hội xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1,1, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 101 tỷ đồng.
TNA dự kiến thưởng cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận tăng 60%

Đồng thời, TNA sẽ trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng (tăng 60% so với thực hiện năm 2015), cổ tức 25%.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo TNA thống nhất sẽ đẩy mạnh phát triển thương hiệu gắn với những sản phẩm chủ lực như sắt thép, bất động sản, công nghệ phẩm.

Theo Ngọc Nhi
ĐTCK