TKV đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác than

(BĐT) - Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng than của thị trường, TKV đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường đẩy nhanh tiến độ các dự án khai thác than sớm đi vào sản xuất.

Các dự án khai thác than trọng điểm của TKV có thể kể đến như: Dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam - Công ty Than Dương Huy (công suất 2,5 triệu tấn/năm); Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại - giai đoạn I (công suất 0,7 triệu tấn/năm); Dự án Đầu tư khai thác phần dưới - 50 - Công ty Than Hà Lầm (2,4 triệu tấn/năm); Dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức - 35 khu Lộ Trí - Công ty Than Thống Nhất (công suất 2 triệu tấn/năm)…

Ngoài ra, TKV đề nghị các đơn vị tiếp tục thi công đẩy nhanh các dự án đã khởi công như: Dự án Đầu tư khai thác hầm lò Mỏ Khe Chàm II-IV (công suất 3,5 triệu tấn/năm); Dự án Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức - 150 - Công ty Than Mạo Khê (công suất 1,5 triệu tấn/năm); Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo (công suất 2 triệu tấn/năm)…

T.T